Zasady zwrotów towaru w naszym sklepie internetowym są następujące:

Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru.
Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy złożyć oświadczenie woli w formie pisemnej na adres e-mail lub pisemnie na adres siedziby sklepu.
Towar należy zwrócić w stanie niezmienionym, nieuszkodzonym, w oryginalnym opakowaniu.
Koszty zwrotu towaru ponosi klient.
W przypadku odstąpienia od umowy, sklep zwróci klientowi wartość zamówienia oraz koszty wysyłki towaru (o ile zostały poniesione przez klienta) niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania zwrotu.
Zwrot pieniędzy zostanie dokonany na rachunek bankowy lub kartę płatniczą, z której dokonano płatności za towar, chyba że klient wyraźnie zgodził się na zwrot na inny rachunek.
Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy zwrotu towaru w przypadku jego uszkodzenia lub nienadającego się do dalszej sprzedaży.

Mamy nadzieję, że nasze zasady zwrotów towaru są jasne i przejrzyste. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, zachęcamy do kontaktu z naszym sklepem.