Postanowienia ogólne:
1.1. Sklep internetowy prowadzony jest przez Botanical Roots Sebastian Szmyrgała, z siedzibą w 23-204 Kraśnik ul Gen. Władysława Sikorskiego 22, NIP 7151708812, REGON 368116217. 

Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez Sklep.

Sklep prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem strony internetowej www.Botanicalroots.pl

Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą opublikowania ich na stronie internetowej Sklepu.

§2 Zasady składania zamówień

Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową za pośrednictwem strony internetowej.

Zamówienia można składać przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

W celu złożenia zamówienia należy:

a) wybrać produkt i kliknąć przycisk "Dodaj do koszyka",

b) przejść do koszyka i kliknąć przycisk "Przejdź do kasy",

c) wypełnić formularz zamówienia, podając imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu oraz wybrać sposób dostawy i płatności,

d) kliknąć przycisk "Zamów".

Sklep potwierdza otrzymanie zamówienia, wysyłając e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.

W przypadku niedostępności produktu, Sklep informuje o tym Klienta, oferując zamianę na inny produkt lub odstąpienie od umowy.

Wszystkie ceny produktów podane w Sklepie są cenami brutto i zawierają podatek VAT.

§3 Dostawa i płatność

Sklep dostarcza produkty na terenie Polski.

Sposób dostawy wybierany jest przez Klienta podczas składania zamówienia.

Sklep zapewnia następujące formy płatności:

a) przelewem na konto bankowe,

b) płatność za pobraniem,

c) płatność przez system płatności elektronicznych.

Sklep wysyła produkty w ciągu 2-3 dni roboczych od momentu otrzymania potwierdzenia zapłaty.

§4 Reklamacje i zwroty

Klient ma prawo do reklamacji produktu w przypadku jego wad fabrycznych lub uszkodzenia podczas transportu.

Reklamację należy zgłosić w ciągu 14 dni od daty otrzymania produktu, załączając dowód zakupu oraz opis wady lub uszkodzenia.
Sklep rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni

§5 Polityka zwrotów i reklamacji
5.1. Klient ma prawo do zwrotu towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki, z wyjątkiem towarów wykluczonych z prawa do odstąpienia od umowy, tj. towarów wyprodukowanych według specyfikacji Klienta lub służących zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb oraz towarów, których termin przydatności do użycia upłynął lub jest bliski jego upływu. 5.2. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zwraca towar sprzedawcy na swój koszt, a sprzedawca zwraca Klientowi cenę towaru pomniejszoną o koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 5.3. W przypadku reklamacji Klient powinien skontaktować się ze sklepem drogą mailową w celu uzyskania informacji na temat postępowania reklamacyjnego. 5.4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 5.5. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient ma prawo do otrzymania nowego towaru, zwrotu ceny towaru lub zniżki na kolejne zakupy. 5.6. W przypadku niesłusznej reklamacji, Klient ponosi koszty zwrotu towaru. 5.7. Sklep internetowy nie przyjmuje przesyłek za pobraniem bez wcześniejszego uzgodnienia z pracownikiem sklepu.

§6 Postanowienia końcowe
6.1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej sklepu i obowiązuje do czasu jego zmiany. 6.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdej chwili, z ważnych przyczyn, a także w celu dostosowania do obowiązujących przepisów prawnych. 6.3. Wszelkie spory wynikłe z realizacji umów sprzedaży między sklepem a Klientem będą rozpatrywane przez właściwy sąd według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.   6.4. Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży między sklepem a Klientem. 6.5. Wszystkie informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez sklep znajdują się w polityce prywatności, dostępnej na stronie internetowej sklepu.